24. 11. 2018

Zdravotní způsobilost klienta

Veřejné lekce jsou koncipovány jako skupinové cvičení a jako takové jsou určeny pro zdravé osoby. Trpí-li klient nějakým zdravotním problémem (především nízkým nebo vysokým tlakem, problémy se srdcem nebo oběhovým systémem, problémy se zády, klouby, alergií, astmatem, epilepsií apod.), je nutné vhodnost zvolené pohybové aktivity konzultovat nejprve s lékařem. V případě, že lékař klientovi nějaké zdravotní omezení potvrdil, je klient povinen před začátkem lekce tuto skutečnost sdělit instruktorovi. Konečné rozhodnutí, zda se lekce v těchto případech klient zúčastní, či nikoliv, je samozřejmě na něm. Instruktor v žádném případě nenese vůči klientovi odpovědnost za jeho případné zdravotní problémy a újmu na zdraví.

Nutnost konzultace s lékařem ohledně vhodnosti zvolené pohybové aktivity platí i v případě, že je klientka těhotná. Instruktor si vyhrazuje právo vyžádat si od těhotné klientky předložení doporučení ke cvičení vystavené lékařem. Těhotným klientkám je doporučeno navštěvovat lekce určené přímo pro těhotné – v prvním trimestru je vhodné cvičení zcela vynechat a od 14. týdne začít navštěvovat speciální lekce pro těhotné. 

Svou účastí na každé lekci klient bere na vědomí, že se lekce účastní dobrovolně se znalostí svého zdravotního stavu a cvičí během lekce na vlastní odpovědnost. Instruktor nenese odpovědnost za případné zdravotní problémy a újmy na zdraví klientů.